Cd’s

Op deze pagina vind u een overzicht van de cd’s die door Salvatori zijn opgenomen.

Mocht u interesse hebben in een cd van Salvatori dan kunt u deze als volgt bestellen:

  • Is de cd nog beschikbaar?
  • Stuur uw bestelling en uw gegevens aan bestuur@salvatori.nl
  • Zodra uw bestelling bij ons binnen is nemen wij contact met u op over de wijze van betalen.
  • Wanneer de cd(‘s) per post verstuurd moeten worden brengen wij de verzendkosten in rekening.
cd kerst op de veluwe
Aan deze CD werkten mee:
Jeugdkoor Kinderklanken
Marcel van de Ketterij ~ orgel
Henk van der Matern ~ Piano
Henk Jan Pap ~ Piano
Corry Wielink ~ viool
Csaba Erdös ~ Cello
Hanneke van Tol ~ dirigent
Jorrit Woudt ~ dirigent
Kerst op de Veluwe – deel 2
1. Komt allen tezamen
2. Alzo lief heeft God de wereld gehad
3. Jezus is geboren
4. De nacht is zo donker
5. Kind van toen
6. Psalm 89 : 9, 12 en 15
7. Gods liefde
8. Stil in die nacht
9. Psalm 80 : 1, 9 en 11
10. Komt nu gij herders
11. O kom, o kom Immanuël
12. ’t Was nacht in Beth’lems dreven
13. Luister, luister
14. Ere aan de Koning der koningen
15. Zoon van Maria
16. In Bethlehems stal
17. In het veld van Bethlehem
18. Psalm 98 : 1, 2, en 4

Opname: Januari 2019

Beschikbaar: €15,-
cd aanschouw het lam
Aan deze CD werkten mee:
Harm Hoeve ~ orgel
Johan Bredewout ~ vleugel
Laura Krale ~ trompet
Inge Boersma ~ trompet
Krista van den Esker ~ dwarsfluit
Evelyn Heuvelmans ~ hobo
Marieke Booy ~ viool
Pier de Jong ~ hoorn
Jorrit Woudt ~ dirigent
Aanschouw het Lam
1. Aanschouw het Lam
2. Adoramus
3. ’t Is nacht en in de hof
4. O hoofd bedekt met wonden
5. Er is een heuvel ver van hier
6. Psalm 22
7. Where you there
8. Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten
9. Psalm 132
10. Passie- en Paasfantasie
11. In het vroege morgenlicht
12. Psalm 30
13. Christus is opgestaan/Daar juicht een toon
14. Christus, onze Heer, verrees
15. U zij de glorie/Kroon Hem met gouden kroon

Opname: juni 2017

Beschikbaar: €15,-
cd Hem loven in mijn lied
Aan deze CD werkten mee:
Johan van der Graaf ~ orgel
Johan Bredewout ~ vleugel
Henk-Jan Drost ~ trompet
Maurice van Dijk ~ trompet
Henrieke Wielink ~ dwarsfluit
Corrie Wielink ~ viool
Jorrit Woudt ~ dirigent
Hem loven in mijn lied
1. ‘k Zal Hem loven in mijn lied (Psalm 42)
2. Psalm 40
3. Psalm 43
4. Benedictus
5. Zoals ik ben
6. Psalm 105
7. Wees mijn Leidsman
8. Psalm 107
9. Liefde
10. Je laisse á tes pieds mes fardeaux
11. Psalm 97
12. Alwetend Vader
13. Psalm 124
14. My Lord, what a morning
15. Glorie zij aan Jezus

Opname: april 2014
Beschikbaar:€ 12,50
Cd opent uwen mond deel 3

Aan deze CD werkten mee:
Organisten:
Cees van der Hart
Marcel van de Ketterij
Dirigenten:
Marcel van de Ketterij
Job Oostdijk
Opent Uwen Mond 3
1. Psalm 84 : 1 en 6
2. Samenzang Psalm 42 : 1 en 5
3. Psalm 6 : 2, 4 en 9
4. Psalm 97 : 1 en 7
5. HEER’ nu d’ avond nadert
6. Samenzang Psalm 145 : 2 en 6
7. Psalm 108 : 1 en 2
8. Vertoef niet HEERE
9. Psalm 136 : 1, 2 en 26
10. Samenzang Psalm 25 : 2 en 6
11. Psalm 116 : 1, 2, 3 en 10
12. Psalm 1 : 1, 2 en 4
13. Grote God wij loven U
14. Samenzang Psalm 72 : 10 en 11
15. Samenzang Psalm 116 : 1

Opname: april 2014
Beschikbaar:€ 12,50
Cd opent uwen mond deel 2
Aan deze CD werkten mee:
Organisten:
Cees van der Hart
Marcel van de Ketterij
Jorrit Woudt
Dirigenten:
Marcel van de Ketterij
Job Oostdijk
Jorrit Woudt
Opent Uwen Mond 2
1. Sanctus
2. Samenzang Ps. 108 : 1 en 2
3. Elk uur, elk ogenblik
4. Psalm 77 : 7 en 8
5. Psalm 95 : 1, 3 en 4
6. Samenzang Ps. 116 : 1, 3, 10 en 11
7. Psalm 17 : 4 en 8
8. Nader, mijn God, bij U
9. Psalm 42 : 1, 4 en 5
10. Samenzang Ps. 97 : 6 en 7
11. Heilig woord van God
12. Psalm 123 : 1 en 2
13. Psalm 89 : 1 en 7
14. Samenzang Ps 118 : 1 en 4

Opname: maart 2012
Helaas niet meer beschikbaar.
cd Opent uwen mond
Aan deze CD werkten mee:
Organisten:
Cees van der Hart
Harm Hoeve
Dirigenten:
Marcel van de Ketterij
Job Oostdijk
Opent Uwen Mond
1. 1. Psalm 81
2. Psalm 69
3. Psalm 100
4. Psalm 25
5. Lof aan de heer
6. Psalm 138
7. Psalm 116
8. Vaste Rots
9. Werk want de nacht zal komen
10. Psalm 54
11. Psalm 105
12. Psalm 103
13. Psalm 68
14. Psalm 140

Opname: september 2009
Helaas niet meer beschikbaar.
Cd De mooiste kerstklanken
Aan deze CD werkten mee:
Arie Kortleven ~ Orgel
Corrie Wielink ~ Viool
Henrieke Wielink ~ Fluit
Marcel van de Ketterij ~ Dirigent
De mooiste Kerstklanken
1. ’t Was nacht in Bethl’ems dreven
2. Psalm 98
3. De gouden ster (instrumentaal )
4. In het veld van Bethlehem
5. De herders in de velden
6. Kerstzang
7. Geen wieg voor een koning
8. Kerstmedley (instrumentaal)
9. In der schepping morgenstond
10. Wij gaan met haast
11. Stille nacht (instrumentaal)
12. Cantique de noël
13. Lofzang van Simeon
14. De herders en de wijzen
15. Vreugde alom
16. Kerstfantasie (instrumentaal)
17. Dierb’re Heer’ Jezus
18. In het veld van Efratha
19. Sterre van ’t oosten
20. Hoort, hoort, hoort…
21. De nacht is zo donker
22. Er is een heilig Kind geboren
23. Daar is die zegenrijke nacht

Opname: maart 2009
Helaas niet meer beschikbaar.
cd Salvatori zingt psalmen
Aan deze CD werkten mee:
Andre van Vliet ~ Orgel
Henk Dijkhuizen ~ Bariton
Marcel van de Ketterij ~ Dirigent
Salvatori zingt Psalmen
1. Psalm 89
2. Psalm 1
3. Psalm 138
4. Psalm 119
5. Psalm 23 (O Herder trouw)
6. Psalm 90
7. Psalm 103
8. Psalm 17
9. Psalm 86
10. Psalm 116
11. Psalm 25
12. Psalm 21 (orgelsolo)
13. Psalm 134
14. Psalm 39
15. Psalm 84

Opname: april 2007

Beschikbaar:€ 12,50
cd Eren u met lofgezang
Aan deze CD werkten mee:
Andre van Vliet ~ Orgel
Johan Bredewout ~ Vleugel
Anja van der Maten ~ Hobo
Severin van Dijk ~ Dwarsfluit
Henk Dijkhuizen ~ Bariton
Strijkersensemble
Marcel van de Ketterij ~ Dirigent
Eren U met lofgezang
1. Psalm 29
2. U nabij
3. He’s the Lilly of the valley
4. Voorwaarts Christenstrijders
5. Welk een Vriend is onze Jezus
6. Psalm 4
7. Adoramus
8. Elk uur, elk ogenblik
9. Psalm 27
10. Nader, nog nader
11. Heer’, ik kom tot U
12. Alleluia
13. God zij met u
14. Volgen / de Lichtstad
15. Deutsche Messe (Nederlandse Tekst)
16. Introïtus
17. Gloria
18. Credo
19. Ofertorium
20. Sanctus
21. Communio
22. Agnus Dei
23. Finale

Opname: april 2005
Helaas niet meer beschikbaar.
cd met Godgewijde zang
Aan deze CD werkten mee:
Andre van Vliet ~ Orgel
Johan Bredewout ~ Vleugel
Kees Alers ~ Fluit
Henk Dijkhuizen ~ Bariton
Strijkersensemble
Marcel van de Ketterij ~ Dirigent
met Godgewijde zang
1. Psalm 95
2. Alwetend Vader
3. Heer’wij staan
4. Psalm 3
5. Nader tot U, o Heer
6. Werk, want de nacht zal komen
7. Psalm 49
8. Dierb’re Heiland
9. Psalm 100
10. De Heilige Stad
11. Zing van Zijn trouw
12. Voor alle heil’gen
13. Meester de stormwind
14. Als ’t bazuingeschal
15. Psalm 122
16. Veilig in Jezus’ armen
17. Ga mij niet voorbij
18. Ik bouw op U

Opname: april 2005

Helaas niet meer beschikbaar.
Cd Zijn trouwe gunst
Aan deze CD werkten mee:
Klaas Jan Mulder ~ Orgel
Johan Bredewout ~ Vleugel
Henk Dijkhuizen ~ Bariton
Marcel van de Ketterij ~ Dirigent
Zijn trouwe gunst
1. Ruwe stormen mogen woeden
2. Als de Heiland zal verschijnen
3. Zie ons wachten aan de stromen
4. Psalm 55
5. God is mijn Leidsman
6. Nader, nog nader
7. Het huis bij de Heer
8. Vertrouwen
9. Leid vriend’lijk licht
10. Psalm 5
11. Ere Koning
12. Al de weg leid mij mijn Heiland
13. Kom heil’ge Trooster
14. Stilte over alle landen
15. Heer, ik hoor van rijke zegen
16. Volle verzeek’ring
17. Psalm 25
18. Ere zij aan God de Vader
19. Blijf met mij Heer
20. Psalm 68
 
Opname: 1997

Helaas niet meer beschikbaar.
Cd Vol van Pracht
Aan deze CD werkten mee:
Herman van Vliet ~ Orgel
Peter Eilander ~ Dirigent
Vol van pracht
1. Hoe zal ik U ontvangen
2. Komt allen tezamen
3. Vol van Pracht
4. Mijn hart, o Hemelmajesteit
5. Ik kniel aan Uwe kribbe neer
6. Nowell
7. Heft uwe hoofden op, gij poorten
8. Daar is uit ’s werelds duist’re wolken
9. Hij komt, Hij komt die sterke Held
10. Alzo lief heeft God de wereld gehad
11. Lofzang van Maria
12. Heft aan, heft aan een luide zang
13. Heerlijk klonk het lied der eng’len
14. lmmanuël
15. Stille nacht
16. Zoon van Maria
17. Ere zij God
 
Opname: niet bekend

Helaas niet meer beschikbaar.
Cd God eeuwig Licht
Aan deze CD werkten mee:
Marcel van de Ketterij ~ Orgel
Herman Riphagen ~ Piano
Han Kapaan ~ Hobo
Riet den Hertog ~ Sopraan
Peter Eilander ~ Dirigent
God eeuwig Licht
1. Gij weet, o God hoe ‘k zwerven moet op aard’
2. God zij met ons
3. Heilig, heilig, heilig
4. Wees mijn Leidsman
5. Straf mij in Uw gramschap niet
6. Uit diepten van ellenden
7. ‘k Bekend, o Heer’ aan U oprecht mijn zonden
8. Liefde
9. ’t Ruw houten kruis
10. De Heer is mijn Licht
11. Vergeef mij al mijn zonden
12. God eeuwig Licht
13. Geduchte God, hoor mijn gebeden
14. ‘k Ben reizend naar die stad
15. O Heer verlos mij uit de banden
16. Luister naar uw Heilands pleiten
17. Lof zij de Heer


Opname: niet bekend

Helaas niet meer beschikbaar.

Cd Sla d ogen naar t gebergte heen 1

Cd Sla d ogen naar t gebergte heen 2

Aan deze CD werkten mee:
Klaas Jan Mulder ~ Orgel
Henk Dijkhuizen ~ Bariton
Gerrit Bosman sr. ~ Dirigent

‘k Sla de ogen naar ’t gebergte heen
1. ‘k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen
2. Looft nu de Heere
3. Dierb’re Heer Jezus
4. Zoekt eerst het Koninkrijk van God
5. Vergeef mij al mijn zonden
6. Neem mij gevangen Heer
7. O liefde Gods
8. ‘k Zal van de deugd der milde goedheid zingen
9. Mijn hart o Hemelmajesteit
10. ’t Is middernacht en in de hof
11. O Heer, verlos mij uit de banden
12. O, mijn ziel, houd goede moed
13. Looft nu de Heer
14. Middelpunt van ons verlangen
15. De tien geboden
16. De nacht
 
Opname: niet bekend


Helaas niet meer beschikbaar.