Overlijden Jan Smit

Op 15 april 2023 overleed ons erelid Jan Smit. Jan Smit was vanaf het begin bij Salvatori betrokken en ook medeoprichter van ons koor. Hij heeft veel voor ons mannenkoor betekend en was altijd heel betrokken en bezocht altijd nog onze ledenvergaderingen ondanks zijn lichamelijke gebreken.
Bij ons 50 jarig jubileum concert heeft hij ook nog het woord gevoerd.