Louwe Kramer interim dirigent

Daar onze vertrouwde dirigent Jorrit Woudt ons ging verlaten hebben we tijdelijk Louwe Kramer bereid gevonden om ons koor voorlopig te dirigeren.